سبد خرید

بسته زمانی خود را انتخاب نمایید.
تخفیف ویژه شرکت=لذت بسته بصرفه


بسته های اعلامی بر روی خطوط اعتباری و دائمی ایرانسل امکان فعالسازی دارند

     *400*2*3#   لطفا قبل از خرید کد دستوری اعلامی بر روی خط شماره گیری شود

ایرانسل – یک ماهه – 1 گیگابایت -ویژه

۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل – یک ماهه – 2 گیگابایت -ویژه

۱۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل – یک ماهه – 3 گیگابایت -ویژه

۱۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل – یک ماهه – 4 گیگابایت -ویژه

۱۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل – یک ماهه – 5 گیگابایت -ویژه

۲۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید


ایرانسل یکماهه1گیگ

۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل یکماهه2گیگ

۱۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل یکماهه۳گیگ

۱۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل یکماهه۴گیگ

۲۱,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل یکماهه۵گیگ

۲۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل یکماهه ۷گیگ

۲۶,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل یکماهه۱۰ گیگ

۳۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حراج!

ایرانسل دوماهه10گیگ

۳۹,۲۴۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

ایرانسل سه ماهه18گیگ

۵۱,۲۳۰ تومان ۴۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

ایرانسل سه ماهه24گیگ

۶۳,۲۲۰ تومان ۵۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

ایرانسل چهار ماهه15گیگ

۶۷,۵۸۰ تومان ۶۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

ایرانسل چهارماهه25گیگ

۹۸,۱۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

ایرانسل شش ماهه36گیگ

۱۰۳,۵۵۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

ایرانسل شش ماهه48گیگ

۱۲۵,۳۵۰ تومان ۱۱۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

ایرانسل یکساله48گیگ

۱۳۰,۸۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

ایرانسل یکساله72گیگ

۱۶۸,۹۵۰ تومان ۱۵۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید