سبد خرید

بسته زمانی خود را انتخاب نمایید.
تخفیف ویژه شرکت=لذت بسته بصرفه


بسته های اعلامی بر روی خطوط اعتباری و دائمی ایرانسل امکان فعالسازی دارند

     *400*2*3#   لطفا قبل از خرید کد دستوری اعلامی بر روی خط شماره گیری شود

ایرانسل – یک ماهه – 1 گیگابایت -ویژه

۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل – یک ماهه – 2 گیگابایت -ویژه

۱۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل – یک ماهه – 3 گیگابایت -ویژه

۱۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل – یک ماهه – 4 گیگابایت -ویژه

۱۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل – یک ماهه – 5 گیگابایت -ویژه

۲۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید


ایرانسل یکماهه1گیگ

۱۰,۳۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل یکماهه2گیگ

۱۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل یکماهه۳گیگ

۱۹,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل یکماهه۴گیگ

۲۲,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل یکماهه۵گیگ

۲۳,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل یکماهه ۷گیگ

۲۶,۹۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل یکماهه۱۰ گیگ

۳۰,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل دوماهه10گیگ

۳۷,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل سه ماهه18گیگ

۴۸,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل سه ماهه24گیگ

۶۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل چهار ماهه15گیگ

۶۴,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل چهارماهه25گیگ

۹۳,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل شش ماهه36گیگ

۹۸,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل شش ماهه48گیگ

۱۱۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل یکساله48گیگ

۱۲۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ایرانسل یکساله72گیگ

۱۶۰,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید