انواع پست ها

🎁با شروع سال نو سامانه نرم افزاری 724 تا پایان عید نوروز به صورت روزانه برای هر خط 724 تومان عیدی اختصاص داده است. جهت دریافت هدیه با کلیک بر روی متن زیر نرم افزار را دانلود فرمایید. دانلود در قسمت کد دوست به دوست کد زیر وارد می گردد. 9305859617 در انتها در بخش […]